Maa ja rahva nimel!

Evelin Ilves. Väikeettevõtja, kohaliku puhta toidu, keskkonna ja tervise eestkõneleja

Teeme ajalugu! Valime rohelised Eestist europarlamenti!

Vali Evelin! Kandidaat #110

Toit

TOIT

Seisan puhta kohaliku värske toidu eest. Toit on tervis. Toit on kultuur. Toit on majandusharu. Kohalik toit on väärtus ja uhkus kõigis Euroopa kultuurides. Hoolsad tootjad kasutavad vähem lisaaineid ja põllumajandusmürke. Nad hoolivad loomade heaolust. Nad on keskkonnasõbralikud ega reosta oma kodu ja maad. Olen nende eestkõneleja.

Tervis

TERVIS

Seisan tervise ja elukvaliteedi jätkuva paranemise eest. Tervis on elustiil, liikumine ja vaimne tasakaal. Tervis on otseses sõltuvuses puhtast keskkonnast. Seisan õhu-, vee-, maapinna-, valgus-ja mürareostuse vähendamise eest. Kliimamuutuste mõju on siin ja sel on otsene mõju meie tervisele, elustiilile ja põllumajandusele. Seisan raviteenuste võrdse kättesaadavuse ja kliimamuutuste alase üle-Euroopalise koostöö eest.

Toetused

TOETUSED

Seisan toetuste jagamise õiglase tasakaalu poolt väike-ja keskmise suurusega ettevõtete ja mahemajanduse suunas. 40% Euroopa Liidu eelarvest moodustavad põllumajandustoetused. Sellest sõltub meie toit, põllumajandusettevõtlus ja elu säilimine ning arenemine maal. Suurkorporatsioonide eelistamine viib liigirikkuse vähendamisele, mürkide ja lisaainete suuremale kasutamisele ning töökohtade ja kodude kadumisele maapiirkondadest. Tugev küla on tervete inimeste ja värske toidu eeldus nii Eestis kui kogu Euroopas. Seisan selle eest!

Loe Evelini lugu siin